Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Referanseprosjekter

Leilighetsprosjekter

Hagebyen Tiller

FAKTA
Byggherre: Tiller Utbyggingsselskap
Entreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeår: 2015 - 2020 
Antall leiligheter: 190
Entreprise: Totalentreprise 

Fredheimtunet

FAKTA
Byggherre: B&B Entreprenør AS
Entreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeår: 2011 - 2013 
Antall leiligheter: 33

Lerslykkja

FAKTA
Byggherre: Aune Utvikling AS
Entreprenør: Trebetong Entreprenør, Melhus Bygg,
Kvål Bygg, Børø Byggservice 
og Aune Utvikling AS
Byggeår: 2019 - 2021 
Antall boenheter: 38
Entreprise: Totalentreprise

Kommunale Utleieboliger, Oppdal

FAKTA  
Byggherre: Oppdal Kommune
Entreprenør: Consto Midt-Norge AS
Byggeår: 2019 - 2020
Antall boenheter: 8
Entreprise: Totalentreprise 

Næringsbygg

Oppdal Innovasjonssenter

FAKTA
Byggherre: SIVA
Entreprenør: Consto Midt-Norge AS
Byggeår: 2020 
Entreprise: Totalentreprise 

Ahlsellbygget

FAKTA  
Byggherre: Borg Forvaltning AS
Entreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeår: 2020
Entreprise: Totalentreprise. 

Norsk Kylling Støren

FAKTA
Byggherre: Norsk Kylling AS
Byggeår: 1998 - 2020
Entreprise: Totalentreprise

Byggmix Støren

FAKTA
Byggherre: Coop Oppdal
Entreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeår: 2015
Entreprise: Totalentreprise 

Ålen senter

FAKTA  
Byggherre:
Entreprenør:
Byggeår: 2012 
Entreprise: Totalentreprise 

Coop Prix Ler

FAKTA
Byggherre: Coop Oppdal SA
Entreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeår: 2010
Entreprise: Totalentreprise 

Offentlige bygg

Oppdal Demensboliger

FAKTA
Byggherre: Oppdal Kommune
Entreprenør: Consto Midt-Norge AS
Byggeår: 2018
Entreprise: Totalentreprise 

Kultursalen Berkåk

FAKTA
Byggherre: Rennebu Kommune
Entreprenør: Consto Midt-Norge AS
Byggeår: 2017
Entreprise: Totalentreprise

Støren bo- og dagsenter

FAKTA  
Byggherre: Midtre Gauldal Kommune
Entreprenør: VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS
Byggeår: 2018 
Entreprise: Totalentreprise

Støren Helsesenter avd. rød

FAKTA
Byggherre: Midtre Gauldal Kommune
Entreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeår: 2015
Entreprise: Totalentreprise 

Meldal Barnehage

FAKTA
Byggherre: Meldal Kommune
Entreprenør: Wibo Entreprenør AS
Byggeår: 2016 
Entreprise: Totalentreprise

Soknedal barnehage

FAKTA
Byggherre: Midtre Gauldal Kommune
Entreprenør: Oppdal Bygg AS
Byggeår: 2016 
Entreprise: Totalentreprise

Støren Helsesenter avd. blå

FAKTA
Byggherre: Midtre Gauldal Kommune
Entreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeår: 2014 
Entreprise: Totalentreprise 

Svartøymoen – Omsorgsboliger

FAKTA
Byggherre: Midtre Gauldal Kommune
Entreprenør: Oppdal Bygg AS
Byggeår: 2013
Entreprise: Totalentreprise

Singsås skole

FAKTA
Byggherre: Midtre Gauldal Kommune
Entreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeår: 2010
Entreprise: Totalentreprise 

Anlegg

Ny E6 i Soknedal med tunell på 3,6 km

FAKTA  
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: AF Gruppen AS
Byggeår: 2017 - 2020 
Entreprise: Totalentreprise 

Samferdsel gjennom 15% eierskap i Arbeidsfellesskapet E6 Elektro ANS.


Metrovann

FAKTA
Byggherre: Trondheim og Melhus Kommune
Entreprenør: Søbstad AS
Byggeår: 2016 
Entreprise: Totalentreprise