Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Vil du bli lærling i KRE?

Fra lærling til fagarbeider

Som lærling i KRE får du god opplæring i elektrofaget av dyktige fagarbeidere i læretiden. Vi tilbyr fagopplæring av høy standard og en læretid med mange spennende utfordringer.

Etter fullført læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor elektrofaget. Alle som fullfører lærlingtiden i KRE, har mulighet til å få fast stilling som elektriker. 

I KRE har vi et langsiktig perspektiv på lærlingeprogrammet, og vi tar derfor inn lærlinger for å sikre rekruttering av medarbeidere med viktig kompetanse for framtiden.

Vi ønsker at du er Tilgjengelig, Ordentlig, Punktlig og Positiv.

 

Søknadsfrist for lærlingstillinger med oppstart sommeren 2022 er 27. mars. 

For flere opplysninger ta kontakt med daglig leder
Sindre Haugerud Wold på tlf. 98 69 07 44.

Søknad sendes til sindre@kre.no eller pr. brev til forretningsadressen.